FATCA

Intrebari frecvente privind FATCA

1. Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate, în luna martie 2010, de Statele Unite ale Americii cu scopul de a preveni şi reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a contribuabililor americani.

Setul de măsuri legislative FATCA prevede obligaţia instituţiilor financiare non-americane (FFI – Foreign Financial Institutions), să furnizeze fiscului american (IRS) informaţii referitoare la conturile clienţilor săi, privind titulari, adrese, solduri, etc.

Prin urmare, institutiile financiare non – americane trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii conforme cu setul de măsuri legislative FATCA şi anume:

 • obţinerea de informaţii despre deţinătorii conturilor deschise la instituţiile financiare din România vizate în aplicarea prevederilor FATCA, pentru a stabili dacă aceste conturi fac obiectul raportării;
 • conformarea cu procedurile de verificare;
 • raportarea către autorităţile fiscale naţionale (ANAF) de informaţii specifice legate de conturile deschise de persoanele fizice si juridice americane, precum şi de către titularii de conturi calificaţi drept recalcitranti.

2. Pe cine vizează FATCA?

Entităţile vizate de FATCA sunt clienţii persoane fizice sau juridice ai instituţiilor financiare din România vizate în aplicarea prevederilor FATCA, cu cetăţenie americană sau înregistraţi şi funcţionând conform legislaţiei din SUA sau care au obligaţii fiscale faţă de SUA si obţin venituri impozabile în afara ţării de rezidenţă, astfel:

 • cetăţeni americani sau rezidenţi americani;
 • entităţi SUA;
 • entitati nefinanciare straine (non–SUA) care sunt deţinute în proporţie substanţială (25%) de cetăţeni sau rezidenţi americani.

3. FATCA se aplică remiterilor de bani?

Simplu transfer de bani de la o persoană din SUA către alta din România, sau orice altă ţară, nu va fi impactat de FATCA.

4. Cand devin aplicabile prevederile FATCA?

Primul termen de la care devin aplicabile anumite cerinţe de raportare (de exemplu, colectarea informaţiilor legate de cetateni sau rezidenţi americani, entităţi americane sau entitati străine cu acţionariat substanţial american, precum şi clienţi clasificaţi drept recalcitranţi) este 1 iulie 2014. Raportarea catre IRS – SUA se face de catre Romania prin MFP-ANAF in baza informatiilor obtinute de la institutiile financiare raportoare.

5. Poate fi o lege din SUA obligatorie pentru România?

Prin încheierea Acordul interguvernamental („IGA”), România, precum cele mai multe ţări europene, va implementa în cadrul legislaţiei naţionale prevederile cuprinse în cadrul setului de măsuri legislative FATCA.

La data de 28 mai 2015, Romania a semnat Acordul cu Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA.

Banca Comerciala Carpatica este o institutie financiara straina conforma FATCA, fiind inregistrata in acest sens pe portalul IRS. Lista institutiilor financiare non-americane (FFI – Foreign Financial Institutions) este disponibilă pe pagina web a IRS.

6. Carpatica este singura institutie afectată de prevederile FATCA?

Nu!

Toate băncile şi instituţiile financiare non-americane (FFI – Foreign Financial Institutions ), din Romania sau din alta tara, sunt vizate de implementarea prevederilor cuprinse în cadrul setului de măsuri legislative FATCA.

7. Ce se întelege prin “titular de cont recalcitrant”?

Titularul de cont recalcitrant in sensul reglementarilor FATCA este acel titular de cont care:

 • refuza sa furnizeze băncii, în termen, documentele necesare în vederea stabilirii statutului de persoana SUA sau informatiile specifice ce urmeaza a fi raportate (de ex. TIN-ul);
 • nu isi da acordul ca banca să raporteze informaţiile specifice către autorităţile fiscale române.

8. Care sunt informatiile de raportat către autoritatea competentă din România (ANAF)?

Se raportează date privind:

 • numele, adresa si TIN-ul titularului de cont şi, după caz, ale fiecărui beneficiar real (pentru entităţile străine care au beneficiarul real un cetăţean sau rezident american);
 • numărul de cont (IBAN);
 • numele şi numărul de identificare al Băncii;
 • soldul contului din ultima zi a anului calendaristic sau a altei perioade adecvate de raportare;
 • in cazul unui cont de depozit, valoarea totala a dobanziilor platite sau creditate contului in cursul anului calendaristic;
 • in cazul unui cont custode, valoarea totala a veniturilor generate de activele detinute in cont, platite sau creditate contului in cursul anului calendaristic.

9. Ce este Numărul de Identificare al Contribuabilului („US TIN”)?

Numărul de identificare al contribuabilului (US TIN) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane si folosit de autoritatea fiscală competentă în administrarea legilor fiscale în SUA ( IRS ).

Acest numar este eliberat fie de Social Security Administration (SSA), fie de Internal Revenue Service (IRS).

Pentru persoanele fizice americane US TIN-ul va fi numărul de identificare sociala (SSN – social security number), pentru persoane juridice americane numărul de identificare al angajatorului (EIN – employer identification number), iar pentru cetatenii straini rezidenti in SUA (resident alien) care nu detin un SSN numarul individual de identificare al contribuabilului (ITIN – individual taxpayer identificatio number).

10. Prevederile FATCA se aplică persoanelor fizice si/sau persoanelor juridice?

Prevederile FATCA se aplică atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice care au relatie cu Banca Comerciala Carpatica (exemple: conturi curente, conturi de depozit/ de economisire etc).

11. Care va fi impactul FATCA asupra clientilor?

Toţi clienţii vor fi supusi unei proceduri de verificare a datelor pentru identificarea titularilor de conturi SUA. In cazul în care sunt identificate indicii SUA, clienţii vor trebui să furnizeze băncii informaţiile solicitate. Pentru persoanele SUA, aceste informaţii, împreună cu numărul de cont şi soldul contului vor fi raportate către autorităţile fiscale naţionale (ANAF) care, la rândul lor, le vor raporta fiscului american (IRS).

12. Care sunt consecinţele pentru clienţii care nu vor divulga informaţiile solicitate de bancă în vederea stabilirii statutului FATCA?

Clienţii care nu vor furniza informaţiile necesare stabilirii statutului de persoana SUA vor fi calificati drept titular de cont recalcitranti in sensul FATCA şi vor face subiectul raportării către autorităţile fiscale nationale (ANAF).

Persoane fizice

13. Cum stiu dacă sunt o persoană SUA?

Sunteti considerat o Persoana SUA dacă vă încadraţi în una din următoarele categorii:

 • aveti dublă cetăţenie, dintre care una este cetăţenia americană;
 • sunteţi cetăţean american dar locuiţi în afara SUA;
 • sunteţi posesor al unui paşaport american;
 • sunteţi născut în SUA, cu excepţia cazului în care aţi renunţat la cetăţenia americană;
 • sunteti un rezident legal permanent al SUA (de exemplu: un detinator al unei “carte verde”);
 • sunteti un cetatean non SUA dar care sunteti prezent in SUA pentru cel putin 183 de zile numarand: toate zilele (cel putin 31) in anul curent, 1/3 zile in anul imediat precedent si 1/6 zile in anul al doilea precedent.

14. Ce sunt Indiciile SUA?

Indiciile SUA sunt indicatori care arată că o persoană fizică sau juridică poate fi considerată drept o Persoană SUA.

Pentru persoane fizice acesti indicatori sunt:

 • cetăţenia sau rezidenta americana,
 • locul de nastere in SUA,
 • adresa de rezidenţă americană sau o adresă poştală din SUA ( inclusiv o căsuţă poştală în SUA),
 • număr de telefon din SUA,
 • împuternicire valida sau delegare de semnătură acordată unei persoane cu adresa in SUA ,
 • instrucţiuni de transfer de fonduri dintr-un cont BCC către un cont din SUA,

Având unul dintre aceste indicii nu înseamnă că o persoană fizică este o Persoană SUA, ci doar că este necesară o analiză mai amănunţită pentru a stabili corect dacă se aplică acest statut.

15. Intenţionează Banca Comercială Carpatica să nu mai accepte clienţi persoane fizice din SUA din cauza FATCA?

Persoanele SUA sunt şi vor fi în continuare binevenite la Banca Comercială Carpatica atâta timp cât sunt dispuse să respecte cerinţele băncii cu privire la documentaţia FATCA şi acceptă (dacă este cazul) furnizarea anumitor informaţii către ANAF, care la rândul său le va transmite către IRS.

16. Sunt client BCC si am fost contactat de Carpatica deoarece am indicii SUA. Sunt obligat să furnizez documentele/ adeverinţele solicitate?

Se recomandă furnizarea documentelor/ adeverinţelor solicitate. În cazul în care nu completaţi formularele corespunzătoare, veţi fi considerat un “titular de cont recalcitrant” în intelesul reglementarilor FATCA. Banca Comercială Carpatica va fi obligată să raporteze conturile dvs. către autorităţile competente, chiar dacă acestea nu constituie un “cont raportabil” conform prevederilor FATCA.

In cazul în care informaţiile solicitate de BCC sunt furnizate de către client, conturile acestuia nu vor fi raportate decat în cazul în care, din analizarea informaţiilor furnizate, se stabileşte că acesta este cetăţean SUA şi îndeplineşte anumite condiţii.

17. Ce înseamnă FATCA pentru mine în cazul în care nu sunt client SUA?

Pentru majoritatea clientilor, FATCA va avea un impact minim si nu vor fi cerinţe de îndeplinit. In orice caz, BCC vă poate contacta pentru confirmarea statutului de persoana non-SUA sau poate solicita furnizarea anumitor informaţii suplimentare în cazul în care exista indicii SUA.

18. Cat de des va trebui să furnizez informaţii în scopul conformării cu FATCA?

FATCA este un proces în derulare. In cazul în care informaţiile furnizate se modifică, clientul va trebui să anunţe BCC în cel mai scurt timp. In plus, unele formulare solicitate de IRS (doar în cazul anumitor clienţi) au o perioadă de valabilitate de aproximativ 3 ani. Ulterior împlinirii acestui termen, este posibil ca reprezentanţii BCC să vă contacteze pentru reactualizarea informaţiilor.

Persoane juridice

19. Ce sunt Indiciile SUA?

Indiciile SUA sunt indicatori care arată că o persoana fizică sau juridică poate fi considerată drept o Persoana/Entitate SUA.

Pentru persoanele juridice acestea sunt:

 • ţara de înregistrare sau rezidenţă este Statele Unite ale Americii, adresa curentă (postala, de domiciliu, casuta postala sau în atentia) este în SUA.

Având unul din aceste indicii nu înseamnă că un cont este deţinut de o Entitate SUA, ci doar că necesită o analiză mai amănunţită pentru a stabili corect statutul respectivei entităţi sub legislaţia FATCA.

20. Ce înseamna NonFinancial Foreign Entity („NFFE”)?

O NFFE este o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituţie financiară. Există două categorii NFFE:

‐ Active NFFE – sunt entităţi implicate în tranzacţii active sau afaceri (producţie, industrie, servicii nefinanciare, etc.) unde mai puţin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un statut FATCA.

‐ Passive NFFE – au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobanzi, chirii, redevente, anuitati). Acesta este un statut FATCA.

21. Ce este un Passive NFFE U.S.owned?

Acesta este un statut FATCA. Un Passive NFFE U.S.‐owned este o entitate străină nefinanciară deţinută în proporţie substanţială (25%) de cetăţeni sau rezidenţi americani.

 22. Ce înseamna Exempt Beneficial Owner?

Acesta este un statut FATCA şi se referă la entităţile care nu intră sub incidenţa FATCA.

Termenul Exempt Beneficial Owner înseamnă oricare dintre următoarele persoane:

– orice Guvern străin, orice subdiviziune politică a unui Guvern străin sau orice agenţie deţinută integral sau agenţie guvernamentală (inclusiv autoritati locale, regionale sau municipalitati ) sau

– orice Organizaţie Internaţională sau orice agenţie deţinută integral sau agentie guvernamentala a acesteia sau

– orice Banca Centrala Straina în cauza sau

– orice Guvern al unui Teritoriu SUA sau

– anumite Fonduri de pensie sau

– entităţi deţinute integral de unul sau mai mulţi Proprietari Beneficiari Scutiti.

În plus, un Exempt Beneficial Owner include orice persoană considerată un Exempt Beneficial Owner în conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA.

23. Ce înseamna formularele W9, W8BEN şi W-8BEN-E?

In contextul FATCA, BCC va utiliza aceste formulare pentru a stabili statutul FATCA al unui client. Aceste formulare trebuie furnizate de către client. In caz contrar acel client poate fi considerat recalcitrant cu consecinţele menţionate mai sus.

Pentru instructiunile de completare a formularelor consultati pagina web a IRS:

Formularul W9 se completeaza atat de persoanele fizice cat si de persoanele juridice si reprezintă o certificare a statutului de persoana SUA al titularului de cont.

Formularul W-8 BEN se completeaza doar de catre persoanele fizice si reprezinta o certificare a statutului de persoana non-SUA al titularului de cont.

Formularul W-8BEN E se completeaza doar de catre persoanele juridice si reprezinta o certificare a statutului de persoana non-SUA al titularului de cont.